You have no items in your shopping cart.

Subtotal: ₹0.00

COMPETITIVE EXAMS

Grid  List 

 1. Spardha Pariksha Ingraji Vyakran

  Spardha Pariksha Ingraji Vyakran

  ₹250.00
  ्पर्धा परीक्षांचा सखोल अभ्यास म्हटले की, इंग्रजी विषयाचा अभ्यास अनिवार्य ठरतो. योग्य मार्गदर्शनाबरोबर योग्य त्या पूरक Learn More
 2. सुगम मराठी व्याकरण व लेखन 53वी आवृत्ती (Set of 3 Books)

  सुगम मराठी व्याकरण व लेखन 53वी आवृत्ती (Set of 3 Books)

  ₹185.00
  ो रा वाळंबे सुगम मराठी व्याकरण (M.R. Walambe Sugam Marathi Vyakran) १) सुगम मराठी व्याकरण व लेखन (Main book) २) सुगम मराठी व्याकरण व लेखन - शब्दरत्न सम Learn More
 3. Abhinav Marathi Marathi English Paryay Shabdkosh

  Abhinav Marathi Marathi English Paryay Shabdkosh

  ₹600.00
  शब्द, वाक्प्रचार आणि म्हणी यांचे अर्थानुसार संकलन Learn More
 4. Spardha Pariksha Buddhimapan Kasoti + Ganit

  Spardha Pariksha Buddhimapan Kasoti + Ganit

  ₹200.00
  PSSC - राज्यसेवा PSI, STI, ASO, Banking यासह सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी उपयुक्त तसेच CSAT मधील गणित व बुद्धिमापन विषयांची एकत्रित तयारी Learn More
 5. Combo Offer (Marathi+Buddhimapan+Ganit)

  Combo Offer (Marathi+Buddhimapan+Ganit)

  ₹360.00
  १) सुगम मराठी व्याकरण व लेखन (Main book) २) सुगम मराठी व्याकरण व लेखन - शब्दरत्न समानार्थी, विरुद्धार्थी शब्द, म्हणी, वाक्प्रचार Learn More

Grid  List